Měření radonu

Na pozemcích a v objektech po celé ČR s dopravou zdarma jako jediná firma v ČR ke každému protokolu se stanovením radonového indexu pozemku dodáváme zpět na hlavní stranu

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA MĚŘENÍ RADONU NA STAVEBNÍM POZEMKU E-MAILEM

IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA/OBJEDNATELE
Jméno a příjmení / firma: Adresa bydliště, ulice, č.p.: Město / obec: PSČ: Kontaktní e-mail: Kontaktní telefon / mobil:
IDENTIFIKACE POZEMKU
Okres: Město / obec: PSČ: Katastrální území: Číslo parcely:
Situační schéma se zakresleným půdorysem stavby (příloha mailu):
TYP A ROZMĚRY SPODNÍ STAVBY
nepodsklepený objekt částečně podsklepený objekt plněpodsklepený objekt půdorys přízemí - 1.NP / délka x šířka v m / rozměr suterénu - 1.PP v kontaktu s podložím / délka x šířka x výška v m /
ZPŮSOB VENTILACE OBJEKTU
přirozené centrální vzduchotechnika navrhovaná minim. výměna vzduchu v pobytovém prostoru / hodnota v h-1
RIZIKOVÉ FAKTORY
podlahové vytápění v kontaktní konstrukci
uměle vytvořená vrstva o vysoké propustnosti pod domem