Měření radonu

Na pozemcích a v objektech po celé ČR s dopravou zdarma jako jediná firma v ČR ke každému protokolu se stanovením radonového indexu pozemku dodáváme zpět na hlavní stranu

KTERÉ OBJEKTY MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI RADONU

Proti radonu musí být chráněny objekty s tzv. pobytovými prostory. Pobytovým prostorem se rozumí obytné místnosti určené k trvalému bydlení s podlahovou plochou alespoň 8 m2 / např. rodinné a bytové domy / a pobytové místnosti, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby / např. kanceláře, dílny, ordinace, pokoje v hotelích a ubytovnách, sály kin, nákupní centra atd. /. Podrobněji viz. vyhláška MMR 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.